top of page

 השכלה 

2022

שיטות טיפול- התמקדות וקונסטלציות 

שערים לתבונה. נגה מיבר

2022

קורס למטפלים "מתהום לתמורה, משבר זה לא הסוף" 

רוח אדמה בית הספר ללימוד השערים

2021

כוכב השחר. הדרך האינדיאנית לנשים

מיכל ארביב

2018-2017

לימודי הסמכה לטיפול בשיטת הטרילותרפיה

ביה"ס לטרילותרפיה


2014

קורס גישות וכלים לרווחה נפשית 

מרכז השתלמויות אש"ל


2012-2011

לימודי הסמכה לטיפול בשיטת NLP

NLP MASTER PRACTITIONER

מרכז יסעור


2006

תעודה לניהול בתי אבות

אוניברסיטת בר אילן


2007-2005

תואר שני במדעי הרווחה והבריאות בחוג לגרונטולוגיה

אוניברסיטת חיפה

            
2004

קורס מקצועי לעובדות סוציאליות

אוניברסיטת חיפה, משרד הרווחה ומשרד הבריאות

  
2002-1998

תואר ראשון בבי"ס לעבודה סוציאלית

התמחות ב: שיקום, עבודה קבוצתית ועבודה קהילתית

אוניברסיטת חיפה

IMG_6259.jpg
bottom of page